Herziening Richtlijn Proximale femurfracturen

Herziening Richtlijn Proximale femurfracturen

De richtlijn Proximale femurfracturen is recentelijk toegevoegd aan de Richtlijnendatabase.

De richtlijn is bedoeld als ondersteuning in de besluitvorming in de zorg voor patiënten met een proximale femurfractuur. In Nederland bestaat praktijkvariatie ten aanzien van de behandeling van proximale femurfracturen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van osteosynthese of endoprothesen. Het voornaamste doel van de richtlijn is het reduceren van ongewenste

praktijkvariatie.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de voorzitter van de richtlijnwerkgroep, Dhr. dr. M.J. Heetveld

 

Dhr. A.A. Lamberts MSc,

junior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten