Herziening richtlijn leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Herziening richtlijn leeftijdsgebonden maculadegeneratie

De richtlijn leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is aangepast en aangevuld.

 

Deze richtlijn beschrijft wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met LMD. Wat betreft behandeling wordt met name stilgestaan bij neovasculaire LMD, omdat hier de opties divers en complex zijn. Thuisarts teksten zijn in ontwikkeling. Daarnaast organiseert het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) dit najaar een webinar [LINK] ter ondersteuning en toelichting van deze richtlijn. 

 

De richtlijn is opgebouwd 30 modules in 8 delen: 

 • diagnostiek 

 • indicatiestelling 

 • behandeling 

 • follow-up 

 • preventie 

 • intravitreale injecties 

 • organisatie van zorg 

 • informatie aan patiënten 

 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn zijn: 
 • het achterwege laten van een fluorescentie angiografie voor aanvang van behandeling met anti-VEGF injecties; 

 • het vastleggen en optimaliseren van het treat-and-extend injectie beleid; 

 • het vereenvoudigen van de intravitreale injectie; 

 • het aanscherpen van adviezen voor preventie. 

 

De richtlijn is bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met LMD, zoals oogartsen en optometristen. Veel aanbevelingen komen overeen met de huidige praktijk. Waarbij specifiek het dilemma voor patiënt en oogarts hoe lang en intensief de profylactische behandeling moet worden voortgezet verder is gespecificeerd en het noodzakelijk wordt geacht dat deze keuze expliciet met de patiënt moet worden besproken.  

 

Deze modules zijn ontwikkeld op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG) in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en de Oogvereniging en de MaculaVereniging. De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en werd gefinancierd vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  

 

LINK naar de richtlijn