Herziening richtlijn Hematurie

Herziening richtlijn Hematurie

De richtlijn hematurie beschrijft de optimale diagnostiek en daaropvolgend beleid bij patiënten die zich bij de uroloog presenteren met bloed in de urine.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek maakten een herziening nodig van de richtlijnmodules over diagnostiek. 

 

De richtlijn bevat een heldere beslisboom en informatie waarmee behandelaars de juiste diagnostiek kunnen inzetten voor de patiënt met hematurie. Dat draagt bij aan het terugdringen van praktijkvariatie en onnodige kosten om de juiste onderliggende oorzaak van deze aandoening te vinden.

De aanbevelingen voor analyse (nader onderzoek naar de oorzaak van hematurie) zijn aangepast. Voor de analyse in verband met microscopische hematurie is de leeftijdsgrens voor nader onderzoek verschoven van 50 naar 60 jaar. Bij patiënten zonder risicofactoren en jonger dan 60 jaar wordt geen analyse gedaan, tenzij na 6 maanden bij controle urinesediment aanhoudend microscopische hematurie wordt aangetoond. Welke analyse als eerste wordt aanbevolen hangt af van verschillende factoren; hiervoor is een flowchart ontwikkeld.

 

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de internisten (NIV), radiologen (NVVR) en klinisch chemici (NVKC), Patiëntenfederatie Nederland en Leven met Blaas- of Nierkanker. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).