Doen of Laten?

Doen of Laten?

Vandaag is het NFU project "Doen of Laten? het terugdringen van onnodige zorg" gelanceerd. De Richtlijnendatabase faciliteert een plek voor de resultaten van dit project.

Doen of Laten? is een project vanuit de NFU met als doel het terugdringen van onnodige zorg die geen toegevoegde waarde heeft of die zelfs schadelijk kan zijn voor de patiënt. Dat is het gezamenlijk streven van de acht umc’s en hun samenwerkingspartners. Doel is goede zorg voor de patiënt en meer waardevolle zorg voor iedereen door weloverwogen keuzes: een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten?

 

De NFU heeft deze lijst opgesteld aan de hand van negatieve aanbevelingen die reeds beschreven staan in medisch specialistische richtlijnen. Deze aanbevelingen zijn in het kader van het project "Doen of Laten?" gemarkeerd in de Richtlijnendatabase om extra aandacht te vragen voor deze aanbevelingen. Meer informatie over het project is hier te vinden.