Adaptatie internationale richtlijn Herhaalde miskraam

Adaptatie internationale richtlijn Herhaalde miskraam

Er is sprake van herhaalde miskramen als een vrouw twee of meer miskramen heeft gehad. Ongeveer 1 tot 3 procent van alle vrouwen die zwanger worden, krijgt te maken met herhaalde miskramen.

 

Omdat de Nederlandse richtlijn over dit onderwerp verouderd was en de internationale ESHRE-richtlijn over dit onderwerp recent een update heeft gekregen, heeft de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een adaptatie van de internationale richtlijn naar de Nederlandse situatie gemaakt. Deze bevat de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk.

De richtlijn Herhaalde miskraam geeft inzicht in de risicofactoren voor een herhaalde miskraam, het diagnostisch onderzoek dat bij koppels met herhaalde miskramen kan worden gedaan naar mogelijke oorzaken en de prognose en behandeling van koppels met herhaalde miskramen.

 

De richtlijn is opgebouwd uit 5 delen:

 

  • Deel A: Definities en terminologie van herhaalde miskraam
  • Deel B: Organisatie van zorg
  • Deel C: Risicofactoren en gezond gedrag
  • Deel D: Onderzoek bij vrouwen met herhaalde miskramen
  • Deel E: Prognose en behandeling bij vrouwen met herhaalde miskramen

De richtlijn is bedoeld voor zorgverleners van paren met herhaalde miskramen, zoals gynaecologen, fertiliteitsartsen, internisten, ziekenhuisapothekers, klinisch genetica en psychologen. Er worden op dit moment Thuisarts teksten over herhaalde miskramen ontwikkeld.

 

Samenwerking

De richtlijnadaptatie is uitgevoerd op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met verloskundigen (KNOV), internisten (NIV), allergologen/klinisch immunologen (NVvAKI), endocrinologen (NVE), huisartsen (NHG), (medisch) psychologen (NIP/LVMP), klinisch genetici (VKGN), fertiliteitsartsen (VvF), de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL), en patiƫntenorganisatie Freya. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

 

Bekijk de richtlijn